Meniul paginii
Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Darea de seamă a activității Direcţiei Asistență Socială şi Protecție a Familiei
Publicat la: 06.03.2014   

La 5 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Criuleni, s-a desfăşurat întrunirea de totalizare a activităţii Direcţiei Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului raional Criuleni pe parcursul anului 2013 şi de stabilire a obiectivelor pentru anul 2014.

La ședință au participat: dl Sergiu CEAUȘ, vicepreşedinte al raionului, responsabil de domeniul social, educație, cultură și medicină, dna Ludmila BRÎNZA, şef-interimar al Direcţiei AS şi PF, colaboratorii direcţiei, asistenţii sociali comunitari, lucrătorii sociali din teritoriu, asistenţii parentali profesionişti, părinţii educatori, 3 primari din 25 – din com. Hrușova, Dolinnoe și Drăsliceni, dna Tatiana NECULAI – şef al Centrului de zi şi plasament temporar pentru reabilitarea persoanelor în etate şi cu dizabilităţi „Alexandra Grăjdian” (or. Criuleni), dna Stela SITNICOV – şef-interimar al centrului de zi cu pentru copii cu cerinţe educative speciale „Speranţa”, dna Galina CAUIA – director al Casei Teritoriale de Asigurări Sociale a raionului Criuleni, dl Dumitru SIMON – şef al Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, dna Tatiana CAZACU – directorul filialei „Crucea Roșie” în Criuleni, dl Vladimir MOISEI – preşedintele societăţii persoanelor cu dificiențe de auz, dna Anastasia GROZA – reprezentant, Inspectoratul de Poliție Criuleni.

Ședința a fost organizată cu scopul de a se face un bilanț a activității Direcţiei AS și PF pe parcursul anului 2013 şi de a se stabili obiectivele pentru anul 2014.

În cadrul întrunirii, dna Ludmila BRÎNZA, şef-interimar al Direcţiei AS şi PF, a prezentat raportul privind activitatea Direcției și sarcinile realizate în anul 2013 pe toate compartimentele.

Astfel, pe parcursul anului 2013, Direcția AS și PF și-a atins obiectivul de bază, care constă în contribuția la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raion, promovarea și implementarea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului, crearea, dezvoltarea şi acordarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu.

Realizări în domeniu:

 • au fost organizate întruniri lunare şi seminare instructive trimestriale cu toţi angajaţii direcţiei (98 persoane);
 • au fost organizate 12 şedinţe ale Consiliului de administrare a FLSSP;  
 • au fost acordate 3264 ajutoare materiale în sumă de 2 mln 147 mii 100 lei, din sursele Fondului de susţinere socială a populaţiei;
 • 1400 de solicitanţi au beneficiat de ajutor social, din 2139 de cereri depuse;
 • pentru lunile ianuarie – martie 2013, 277 familii au beneficiat de ajutor social pentru perioada rece a anului în valoare de 200 lei lunar, iar pentru lunile noiembrie –decembrie 2013 au beneficiat 367 de familii, a cîte 250 lei lunar;
 • 175 de persoane au beneficiat de bilete de reabilitare medicală prin intermediul Direcţiei AS și PF;
 • 283 persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor au beneficiat de compensaţii în sumă de 132.850 lei pentru cheltuielile de deservire cu transport;
 • 3194 persoane au beneficiat de compensaţii pentru călătorii în mijloace de transport acordate persoanelor cu dizabilităţi accentuate şi severe în sumă de 883400 lei;
 • 2 persoane vîrstnice şi cu dizabilităţi au fost cazate în instituţiile sociale rezidenţiale;
 • 687 persoane au beneficiat de ajutor protetico-ortopedic;
 • 3 solicitanţi au beneficiat de cărucioare;
 • 18 copii au fost instituționalizați în instituţii rezidenţiale și dezinstituţionalizaţi 7 copii, fiind reintegrați în familiile biologice sau lărgite;
 • 193 copiii din familiile social-vulnerabile au beneficiat de foi de odihnă la tabere în sezonul estival.

În același timp în activitatea direcției sunt și diverse impedimente:

 • din cauza insuficienței instruirii personalului implicat în utilizarea Sistemului Informațional Automatizat, se comit greșeli la acordarea ajutorului social;
 • dezvoltarea serviciilor sociale este împiedicată de insuficiența resurselor financiare la nivel de raion;
 • majoritatea angajaților corespund cerințelor funcțiilor ocupate, dar mai sunt și angajați care nu au pregătirea necesară și angajați care comit diferite abateri.

În urma analizei raportului și a discuțiilor dintre reprezentanții serviciilor specializate, activitatea Direcției a fost înalt apreciată și au fost stabilite obiectivele prioritare pentru anul 2014:

 • sistematizarea bazei de date a copiilor rămași fără îngrijire părintească şi a celor aflați în dificultate;
 • studierea, sintetizarea, promovarea și implementarea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului;
 • dezvoltarea serviciilor prin asigurarea asistenţei sociale în rl. Criuleni şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în dificultate în conformitate cu politica naţională şi strategiile din domeniu;
 • dezvoltarea şi implementarea serviciului de „Asistenţă Personală”, persoanelor cu dizabilităţi severe.

Ședința a fost bine organizată și a decurs constructiv.

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei


Ultima redactare: 11.03.2014   
Accesări: 5385


Alte Noutăți

Publicat la: 10.08.2022   
Accesări: 22
Publicat la: 05.08.2022   
Accesări: 63
Publicat la: 02.08.2022   
Accesări: 118
Publicat la: 01.08.2022   
Accesări: 71
Publicat la: 01.08.2022   
Accesări: 58
Publicat la: 28.07.2022   
Accesări: 55
Publicat la: 26.07.2022   
Accesări: 64
Publicat la: 26.07.2022   
Accesări: 51
Publicat la: 25.07.2022   
Accesări: 88
Publicat la: 21.07.2022   
Accesări: 54
Publicat la: 20.07.2022   
Accesări: 60
Publicat la: 19.07.2022   
Accesări: 75
Publicat la: 19.07.2022   
Accesări: 48
Publicat la: 19.07.2022   
Accesări: 41
Publicat la: 15.07.2022   
Accesări: 80
Publicat la: 13.07.2022   
Accesări: 55
Publicat la: 12.07.2022   
Accesări: 64
Publicat la: 12.07.2022   
Accesări: 58
Publicat la: 11.07.2022   
Accesări: 64

1 - 20 din 1544
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile