Meniul paginii
Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Verificarea activității asistenților sociali din teritoriu
Publicat la: 04.07.2013   

La 21 și 24 iunie curent, în conformitate cu planul de activitate, angajaţii Direcţiei Asistență Socială și Protecție a Familiei din cadrul Consiliului raional, Minciuna Viorica, specialist în administrarea ajutorului social, Malai Cristina, şef al Serviciului Asistenţă Socială Comunitară și Timuş Tatiana, asistent social în examinarea şi verificarea cererilor de ajutor social şi ajutorul pentru perioada rece a anului în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială Comunitară, au efectuat vizite în teritoriu în s. Dubăsarii Vechi și com. Bălăbăneşti.

În scopul prevenirii erorilor şi fraudelor privind administrarea ajutorului social beneficiarilor din s. Dubăsarii Vechi, specialiştii Direcţiei AS şi PF în comun cu asistentul social comunitar Speianu Marina, au verificat corectitudinea completării cererilor de ajutor social şi a informaţiei expuse în cerere de către solicitant.

În acest scop, selectiv, au fost evaluate la domiciliu următoarele persoane cu suma alocată lunar: Mura Angela - 1560 lei, Orescu Anastasia - 2272 lei, Digor Axenia - 802 lei, Cojuhari Nina - 641 lei, Guitu Nina - 1066 lei, Barburas Serafima - 945 lei, Lungu Denis - 929 lei, Speianu Liuba - 960 lei și Vîrtosu Galina - 1361 lei.

Ajutorul social a fost oferit acestor familii, pentru a putea ieşi din situaţia de dificultate  în care au ajuns, pînă acestea reuşesc să revină la un trai independent. Evaluînd corectitudinea completării cererilor şi a informaţiei expuse în cerere au fost identificate erori comise atît de beneficiari, cît şi de asistenţii sociali, deoarece nu completează corect ancheta socială şi nu duc o evidenţă a schimbărilor apărute în familiile beneficiarilor. De nenumărate ori asistenţii sociali au fost informaţi şi preveniţi verbal că sînt obligaţi să meargă în familii, pentru a completa ancheta socială, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. În rezultat, în 5 cazuri a fost stopată acordarea ajutorului social.

Ca urmare a verificării, asistenţilor sociali din s. Dubăsarii Vechi li s-a aplicat sancţiunea disciplinară „Avertisment”.

În com. Bălăbănești, angajați Direcției AS și PF au evaluat activitatea asistentului social comunitar Bulgari Lidia, referitor la implementarea serviciilor sociale în comunitate şi nemijlocit a Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.

În urma evaluării s-a constatat că, dna Bulgari Lidia, asistent social comunitar, respectă prevederile legislaţiei în vigoare privind prestarea serviciilor sociale pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-materiale a familiilor defavorizate. Asistentul social din localitate a înaintat un şir de demersuri către organizaţiile nonguvernamentale pentru a obţine ajutor umanitar sub formă de haine şi produse alimentare. Aceste ajutoare au fost distribuite familiilor cu copii din categoria social vulnerabilă, pensionarilor şi altor categorii de persoane nevoiaşe.

Asistentul social, de comun acord cu APL I participă la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor cu destinaţie specială, face selectarea beneficiarilor în acordarea ajutorului material unic, este responsabil de veridicitatea şi corectitudinea completării anchetelor de ajutor material, cît şi a cererilor de ajutor social.

Referitor la implementarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social este de menţionat faptul că, asistentul social ţine cont de condiţiile prevăzute de lege.

În urma înaintării cererii de ajutor social de către solicitant, asistentul social nemijlocit efectuiază evaluarea condiţiilor de trai la domiciliul solicitantului şi îndeplineşte ancheta socială. În acelaşi timp, solicitantul este informat despre responsabilitatea în caz de introducere a informaţiei incorecte în cererea de ajutor social şi a modificărilor parvenite pe parcursul perioadei de beneficiere.

În scopul prevenirii încălcărilor şi fraudelor în acordarea ajutorului social au fost verificați selectiv următorii beneficiari: Malai Oxana, s. Mălăieşti – 1067 lei, Ticolaz Liuba, s. Mălăieşti – 1618 lei, Zamşa Aliona, s. Bălăbăneşti – 942 lei, Mihailova Elena, s. Bălăbăneşti – 1677 lei.

La momentul verificării a fost stabilită încetarea plăţii ajutorului social beneficiarilor Zamşa Aliona şi Mihailova Elena, din motiv că nu au raportat asistentului social despre îmbunătățirea situației materiale în familie.

 

Direcţia Asistență Socială și Protecție a Familiei


Ultima redactare: 16.07.2013   
Accesări: 8062


Alte Noutăți

Publicat la: 10.08.2022   
Accesări: 22
Publicat la: 05.08.2022   
Accesări: 62
Publicat la: 02.08.2022   
Accesări: 118
Publicat la: 01.08.2022   
Accesări: 71
Publicat la: 01.08.2022   
Accesări: 58
Publicat la: 28.07.2022   
Accesări: 55
Publicat la: 26.07.2022   
Accesări: 64
Publicat la: 26.07.2022   
Accesări: 51
Publicat la: 25.07.2022   
Accesări: 88
Publicat la: 21.07.2022   
Accesări: 54
Publicat la: 20.07.2022   
Accesări: 60
Publicat la: 19.07.2022   
Accesări: 75
Publicat la: 19.07.2022   
Accesări: 48
Publicat la: 19.07.2022   
Accesări: 41
Publicat la: 15.07.2022   
Accesări: 80
Publicat la: 13.07.2022   
Accesări: 55
Publicat la: 12.07.2022   
Accesări: 64
Publicat la: 12.07.2022   
Accesări: 58
Publicat la: 11.07.2022   
Accesări: 64

1 - 20 din 1544
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile