Prima pagină  »  Noutăți
Noutăți
Sărbătoarea „OMUL ANULUI 2019” sărbătorită la Criuleni
Publicat la: 20.01.2020   

La data de 19 ianuarie 2020,  a avut loc evenimentul dedicat  „Omul Anului 2019,” și „Cetățean de Onoare al raionului Criuleni.” 

La sărbătoare au fost prezenți: dl Pavel Spînu, președintele raionului Criuleni, dl Oleg Ogor și dl Roman Onica, vicepreședinții raionului, consilieri raionali, primari, serviciile desconcentrate, reprezentanţii administraţiilor publice locale de nivelul I și II, conducătorI instituţiilor preuniversitare din raion.

În temeiul dispoziției Președintelui raionului nr.18 AB din 17 ianuarie 2020 s-a decernat cu titlul „Omul Anului” 2019 următoarele persoane:

     -   dlui Vitalie CASIAN, primarul s. Dubăsarii-Vechi, categoria ,,Administrare publică”, pentru succese remarcabile și profesionalism;

 • dlui Ion CHIRCU, conducător artistic „Șoimanii”, categoria ,,Cultură”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • dnei Nadejda BURCIU, director, Liceul Teoretic Cruglic, categoria ,,Educație”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 •  dnei Ala CLIUS, medic de familie, IMSP „Centru de Sănătate Criuleni”, categoria „Medicină și Sănătate”, pentru succese remarcabile de durată și profesionalism;
 • dlui Mircea TEACĂ, medic-chirurg, IMSP „Spitalul raional Criuleni”, categoria „Medicină și Sănătate”, pentru succese remarcabile de durată și profesionalism;
 • dnei Valentina COTOMAN, lucrător social com. Bălăbănești, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, categoria ,,Social”, pentru succese remarcabile și profesionalism;
 • drei Andreea-Anastasia MÎNZA, elevă în clasa a XII-a, Liceul Teoretic Cruglic, categoria „Junior”, pentru promovarea imaginii raionului Criuleni la nivel național și internațional;
 • Excelenței sale, dlui Zhang YINGHONG, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, categoria „Diplomație”, pentru succese și profesionalism în relațiile de parteneriat.

S-a decernat titlul ,,Cetățean de Onoare al raionului Criuleni”, următoarele persoane:

 • dlui Veaceslav VATAMANIUC, arhitect-șef al raionului Criuleni, pentru succese remarcabile și profesionalism, activitate profesională de durată pusă în slujba cetățenilor, dar și pentru promovarea imaginii raionului Criuleni la nivel național și internațional;
 • dlui Vladislav CHETRUȘCA, conducător, „Your Story Interactive” SRL                s. Dubăsarii Vechi, pentru management de performanță și aportul adus la formarea părții de venituri a Bugetului Public Național.

S-a decernat cu diplome de gratitudine următoarele persoane:

 • dnei Vera GUZUN, conducător GȚ „Moara lui Ion Guzun” s. Măgdăcești, pentru merite deosebite și obținerea rezultatelor înalte în dezvoltarea sectorului agricol, precum și pentru implementarea tehnologiilor moderne, care contribuie la sporirea productivității muncii;
 • dlui Bujor ȚARIGRADSCHI, specialist principal metodist, Direcția Educație, pentru activitate prodigioasă și îndelungată în domeniul învățământului, succese obținute în activitatea de formare a tinerii generații în spiritul culturii și valorilor naționale și general-umane.
 • dnei Veronica GHERCIU, asistent parental profesionist s. Cruglic, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei; pentru muncă prodigioasă, aport personal, activitate îndelungată dedicată copiilor dificili din familiile de risc;
 • dlui Chiril STERPU, director al Casei de Cultură din com. Boșcana, pentru devotament față de profesie, activitate prodigioasă și îndelungată în domeniul cultură, promovarea valorilor culturale naționale și locale;
 • dnei Galina SĂNDULESCU, medic, IMSP „Spitalul raional Criuleni”; pentru fidelitate profesională, activitate prodigioasă și realizări în domeniul ocrotirii sănătății din raion;
 • dlui Tudor SLĂNINĂ, administrator, SRL „Prometeu” s. Izbiște, pentru promovarea și implementarea  tehnologiilor avansate prin atragerea investițiilor în raion și crearea locurilor de muncă în domeniul agricol;

Toți cei prezenți la sărbătoare au savurat clipe de neuitat alături de artiștii raionului Criuleni cît și de solistul Andrei Istrati și colegii lui.

 

 

 

 


Ultima redactare: 22.01.2020   
Accesări: 384


Alte Noutăți

Publicat la: 13.03.2020   
Accesări: 208
La data de 13 martie 2020, a avut loc semnarea unui Memorandum multilateral de cooperare,
Publicat la: 13.03.2020   
Accesări: 141
La data de 13 martie 2020, a avut loc o ședință a grupului de lucru privind examinarea proiectului transfrontalier...
Publicat la: 12.03.2020   
Accesări: 194
La data de 12 martie curent, în incinta sălii de ședințe din cadrul Consiliului raional Criuleni a avut loc ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Criuleni.
Publicat la: 10.03.2020   
Accesări: 225
La data de 10 martie 2020, la orele 09:00, în incinta sălii de ședințe a Consiliului raional Criuleni a avut loc ședința de lucru privind raportarea executării alocațiilor bugetare pentru anul 2019 și alte subiecte, ce țin de procesul bugetar.
Publicat la: 10.03.2020   
Accesări: 97
Conducerea raionului Criuleni, astăzi, a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții județelor din România: Iași, Bacău, Galați.
Publicat la: 10.03.2020   
Accesări: 49
La adresarea agenților economici din satul Dubăsarii Vechi către Președintele raionului Pavel Spînu, privind vandalizarea stațiilor de pompare ce deserveau peste 1500 ha de terenuri
Publicat la: 09.03.2020   
Accesări: 91
La data de 08 martie curent, conducerea raionului, în persoana dl Pavel Spînu, președintele raionului Criuleni a participat la evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Femeii în satul Corjova
Publicat la: 09.03.2020   
Accesări: 75
La data de 09 martie 2020, după agenda de lucru a președintelui raionului, dl Pavel Spînu și a vicepreședinților raionului Criuleni, dl Oleg Ogor și dl Roman Onica, cât și și a șefului Direcției Construcții și Gospodărie Comunală, dl Ivan Lungu, primarul or. Criuleni, dl Mihail Sclifos și directorul interimar la ComunService, dl Iurie Popa au efectuat vizite de lucru
Publicat la: 06.03.2020   
Accesări: 153
Publicat la: 06.03.2020   
Accesări: 58
La data de 06 martie curent, în incinta Centrului raional de cultură și tineret, or. Criuleni a avut loc evenimentul dedicate Zilei de 8 Martie - Ziua Internațională a Femeii
Publicat la: 06.03.2020   
Accesări: 86
Vicepreședintele raionului Criuleni, dl Oleg Ogor în cadrul Programului de lucru a efectuat vizita în comuna Boșcana
Publicat la: 06.03.2020   
Accesări: 67
Vizita de lucru în sat. Dubăsarii Vechi grupului de lucru în componența președintelui raionulu, dl Pavel Spînu, viceperședințelor: dl Roman Onica și dl Oleg Ogor, specialiștii Consiliului raional s-au familiarizat cu activitatea primăriei satului,
Publicat la: 06.03.2020   
Accesări: 49
Conform agendei de lucru al Consiliului raional Criuleni, conducerea raionului în componența: Președintele raionului dl Pavel Spînu, vicepreședinții, dnii Roman Onica și Oleg Ogor, șefii de direcții dl Vitalie Onișciuc, dl Ion Lungu, șeful de serviciu dl Vasile Terenti au efectuat o vizită de lucru în comuna Bălăbănești.
Publicat la: 06.03.2020   
Accesări: 36
La data de 06 martie 2020, în incinta sălii de şedinţe a Consiliului raional Criuleni a avut loc un atelier de lucru cu copiii din Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă...
Publicat la: 06.03.2020   
Accesări: 36
Joi, 5 martie curent in incinta Consiliului raional Criuleni s-a petrecut o ședință de lucru cu conducerea Camerei de Comerț ți Industrie al RM în componența Vicepreședintele Camerei de Comerț,
Publicat la: 05.03.2020   
Accesări: 37
La inițiativa Președintelui raionului Criuleni a fost creat un grup de lucru prin dispoziția Nr 17-AB din 17 ianuarie 2020, compus inclusiv și din colaboratorii Direcției Aagricultură și Servicii Funciare al Consiliului raional Criuleni dl Onișciuc Vitalie șii dl Terenti Vasile, care pe parcursul săptăminii recente și actuale au vizitat toate 25 primării cu scopul:
Publicat la: 04.03.2020   
Accesări: 69
La data de 03 martie 2020, conducerea raionului Criuleni a vizitat satul Drăsliceni.
Publicat la: 04.03.2020   
Accesări: 69
Conform programului de lucru a președintelui raionului, dl Pavel Spînu, marți, 03 martie 2020 s-a aflat într-o vizită la compania „SRL BLUE SHARK,” din s. Măgdăcești,
Publicat la: 04.03.2020   
Accesări: 37
La data de 04 martie 2020 în incinta Consiliului raional Criuleni s-a petrecut seminar de instruire a grupurilor de asistenți sociali comunitari al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei cu tematica „Violența în familie.”
Publicat la: 03.03.2020   
Accesări: 67
Consiliul raional Criuleni în persoana Președintelui raionului, dl Pavel Spînu a solicitat investigarea repetată a cazului de deteriorare in urma calamității naturale

1 - 20 din 998
Ultimele noutăţi
Recomandări

Utile